(CAO) Hãng tin Reuters cho biết: Các thanh tra Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã đến Libya cho biết dự trữ iprit và các hóa chất để sản xuất vũ khí hóa học ở nước này vẫn còn nguyên vẹn.

Libya có lưu trữ 25 tấn iprit và 1,4 nghìn tấn nguyên liệu để sản xuất vũ khí hóa học.

Libya gia nhập Công ước Cấm vũ khí hóa học vào năm 2004, sau đó đã công bố khối lượng kho vũ khí hóa học của mình và đồng ý thủ tiêu. Theo tư liệu của chính phủ bị lật đổ, ở Libya có lưu trữ 25 tấn iprit và 1,4 nghìn tấn nguyên liệu để sản xuất vũ khí hóa học. Chương trình thủ tiêu kho dự trữ này đã bị đình chỉ trong tháng 2 năm 2011 do lỗi kỹ thuật trong xí nghiệp tương ứng. Đại diện của OPCW lưu ý rằng khi lỗi được khắc phục, họ sẽ trở lại Libya để hoàn tất việc phá hủy vũ khí hóa học.