Người chơi phải dùng 2 sự trợ giúp ngay 2 câu hỏi đầu tiên vì không biết canh cua nấu với rau đay và "El Nino" là gì?

Kho do voi nu thi sinh tham gia chuong trinh 'Ai la trieu phu' - Anh 1

Clip: Người chơi sử dụng 2 sự trợ giúp ngay 2 câu hỏi đầu tiên trong "Ai là triệu phú". (Nguồn: VTV)

Thành Lâm