(Vietstock) - Sau Hội nghị giao ban xuất khẩu do Bộ Công thương tổ chức tại TPHCM, các báo cáo cho thấy kết quả xuất khẩu 7 tháng đầu năm chỉ mới đạt được 32.35 tỷ USD.

Như vậy, với kế hoạch cả năm 2009 đạt 64 tỷ USD như mong đợt thì 5 tháng cuối năm cả nước phải gồng mình xuất khẩu 30 tỷ USD, tương ứng 6 tỷ USD/tháng. Với diễn biến giá cả thị tường của các nước nhập khẩu chưa thực sự phục hồi sau đà suy thoái thì con số trên rất khó thực hiện được. Theo ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, với kinh nghiệm của ông thì với đà phát triển của thị trường, thông thường các tháng cuối năm cao hơn đầu năm. Tuy nhiên với mức tăng trưởng hiện tại chỉ 3% so với năm 2008, thì ông Tuyển cũng cho rằng để đạt được đích 64 tỷ USD giá trị xuất khẩu trong năm nay là “rất khó”.