TTCT - Chào GMTT, tôi là dược sĩ, năm nay 34 tuổi, đang làm việc cho một nhãn hiệu thuốc nổi tiếng của Mỹ, thu nhập khá. Nhưng từ lâu, tôi cảm thấy mình vẫn thiếu một tình yêu thật sự mặc dù quanh tôi không thiếu những đàn ông.