TT - Để chứng tỏ “đẳng cấp”, nguồn gốc xuất thân… là những lý do phổ biến để một bộ phận teen Việt Nam vung tiền quá trán cho những tiêu xài khoe mẽ…