Hanoinet - Các teen vô tư chuyển đổi giới tính cho nhau bằng cách nhiều teen boy thì ôm thú bông, cầm gương, phơi ngực trần, đùi trắng để chụp ảnh “tự sướng” chia sẻ lên blog.