(VEN) - Khi mô hình tập đoàn kinh tế đang nở rộ như hiện nay, thì cơ chế kiểm soát hoạt động của tập đoàn chỉ đơn thuần là Luật Doanh nghiệp và một phần nhỏ Nghị định 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thực thi Luật Doanh nghiệp, khiến không ít chuyên gia kinh tế lo ngại về sự "vượt tầm" kiểm soát của nhà nước đối với tập đoàn kinh tế.