Sếp trẻ, vừa học xong cao học năm rồi. Mới kết hôn, chưa có baby. Lâu lâu lựa lúc sếp vui vẻ, hỏi thăm, sếp trề môi, bảo: "vội gì". Con đường sự nghiệp rộng thênh trước mặt.