24H.COM.VN - Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam, những người nổi tiếng có cơ hội được nói lên cảm xúc và tình cảm của mình với mẹ, người phụ nữ mà họ kính yêu nhất.