Tạp chí The New York Times từng nhấn mạnh, trẻ con châu Phi cầm vũ khí đã trở những thành nhân vật trong văn hóa nhạc pop. Người ta nhìn thấy chúng trong tiểu thuyết, phim ảnh, tạp chí và truyền hình, nghênh ngang với khẩu AK-47.