(VnMedia) - Xin cho biết, giá trị của bản sao giấy khai sinh và giấy khai sinh có công chứng? Khi nào thì sử dụng giấy khai sinh bản sao và khi nào thì sử dụng giấy khai sinh có công chứng?

Câu hỏi của bạn đã được chúng tôi gửi đến luật sư Phạm Hùng Thắng - Đoàn LS Thanh Hóa và được ông trả lời như sau: Bản sao giấy khai sinh là việc cấp bản sao từ sổ gốc, do cơ quan đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao, có nội dung đúng với nội dung ghi trong sổ gốc. Bản sao giấy khai sinh có chứng thực là bản sao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với nội dung ghi trong sổ gốc. Theo Điều 3 Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì hai văn bản này có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch. Minh Hải