Có những điều tưởng như hiển nhiên, chẳng hạn cà phê khiến người ta tỉnh táo, hay đi cấp cứu càng xa càng chóng chết..., nhưng các nhà khoa học đã chứng minh được chúng bằng các thí nghiệm và con số hẳn hoi