Họ mang tên Donald Trump và Hillary Clinton, 2 cái tên có lẽ được nhắc đến nhiều nhất thế giới hiện nay nhưng lại không tranh cử Tổng thống và dính dáng gì đến chính trị.

Khi Donald Trump va Hillary Clinton khong tranh cu Tong thong My - Anh 1

Ông Donald Trump là một chuyên gia nghiên cứu về ung thư trong khi cô Hillary Clinton là chuyên gia tổ chức sự kiện.