Mở cửa hội nhập, cơ hội đến với các DN Việt Nam rất lớn, nhưng những rủi ro cũng ngày một nhiều. Có không ít DN Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm trong giao thương đã phải chịu bài học “xương máu”.