Tại xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, những cánh đồng màu mỡ canh tác mỗi năm 2 vụ lúa bỗng bị khai thác cạn kiệt. Với lý do cải tạo đồng ruộng, hàng ngàn m3 đất của bà con đã bị chính quyền huyện, xã bán cho Công ty sản xuất gạch ngói Nguyên Phương. Công ty này chỉ sử dụng 30%, còn lại bán cho các cơ sở khác. Thay vì phải giữ nguyên tầng đất trồng trọt và chỉ được khai thác xuống 80cm theo quy định, đồng ruộng bị đào sâu thành ao. Người dân đành đứng nhìn ruộng đất của mình bị hủy hoại...