Chẳng cần phải quá tinh ý để đoán được đàn bà hay nói về chuyện gì. Khi tụ tập với nhau, đàn bà hay nói về đàn ông, thậm chí nói về đàn ông nhiều hơn cả khóc lóc là chẳng có gì để mặc. Và khi nói về đàn ông, đàn bà hay tư vấn cho nhau theo chủ đề "Tại sao anh ấy không gọi điện?"