Hanoinet - Với nhiều “biểu hiện”, con gái vẫn chẳng “thấu hiểu nỗi lòng” con trai gì cả. Con gái lại còn cứ đinh ninh: “Chắc hắn ta mến… nhỏ Linh lớp bên” nữa chứ. Vậy là con trai… buồn thiu, và tiếp tục “phát tín hiệu” dài dài.