Bộ Công Thương vừa công bố 30 thương hiệu sản phẩm được tham gia chương trình Thương hiệu quốc gia - chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu xây dựng hình ảnh Việt Nam, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt. DĐDN đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Thắng Hải - Cục trưởng Cục XTTM, Tổng thư ký Ban thư ký chương trình Thương hiệu Quốc gia xung quanh vấn đề này.Chi tiết...