Trong quá trình theo dõi khỉ vàng macaque ở Indonesia, các nhà khoa học phát hiện ra rằng các con đực phải chải lông và bắt rận cho khỉ cái để được vui vẻ với chúng.