Bị “cắm sừng" là điều được nhiều người cho là nỗi đau đứng đầu trong các nỗi đau của đàn ông. Giữ bình tĩnh, thông cảm, tha thứ cho vợ là điều không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên, không phải không có lối thoát.