Một con khỉ béo phì do tiêu hóa quá nhiều thức ăn từ du khách đã bắt đầu quá trình ăn kiêng tại trung tâm cứu hộ động vật ở Thái Lan.

Thế Long