24H.COM.VN - Bé gái Gali Avni Magen người Israeli có một người bạn cực kì thân thiết là chú hổ con 8 tuần tuổi - Sylvester. Hai "người bạn nhỏ" quấn quýt với nhau như hình với bóng.