Với một chiếc lọ bỏ đi, bạn sẽ dễ dàng chế được dụng cụ đựng đồ may vá cực xinh.

Bạn có thể chế ngay dụng cụ đựng đồ may vá cực xinh theo cách đơn giản này