Cắt giảm những chi tiêu không cần thiết là biện pháp đang được nhiều gia đình áp dụng trước tình hình kinh tế khó khăn