(PL&XH)-Ngày 2/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng di tích lịch sử Khe Hó- địa điểm xuất phát đường dây 559, xã Vĩnh Hà, Vĩnh Linh, Quảng Trị là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Theo hồ sơ dựa trên các cứ liệu được công bố trong một số cuốn sách, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã xác nhận Khe Hó là điểm khởi đầu, nơi xuất phát của Tuyến giao liên- gùi thồ chi viện cho chiến trường miền Nam do “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” (được thành lập theo chủ trương của Bộ Chính trị) đảm nhiệm.

Trong những năm qua, Khe Hó tại Quảng Trị là điểm đến của hàng vạn cựu chiến binh

Ngày 13/8/1959, xuất phát từ Khe Hó, Tiểu đoàn vận tải 301 thuộc “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” đã vận chuyển chuyến hàng đầu tiên gồm 20 khẩu tiểu liên Tuyn, 20 khẩu súng trường Mát, 10 thùng đạn tiểu liên và súng trường tới Tà Riệp an toàn, giao cho Liên khu V. Tiểu đoàn 301 đã vận chuyển khối lượng lớn vũ khí, hàng hóa và đưa đón cán bộ chi viện các chiến trường bảo đảm an toàn, chu đáo. Ngày 12/9/1959, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 46/QĐ-QP thành lập Đoàn 559 thay “Đoàn công tác quân sự đặc biệt”.

Từ đây, cùng với sự phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuyến đường chi viện chiến lược Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh. Qua 16 năm hoạt động (1959-1975), từ chỗ chỉ có vài trăm người làm nhiệm vụ gùi thồ là chính, vận chuyển chi viện chiến trường, Đoàn 559 đã trở thành một binh chủng hợp thành với hàng vạn người, hàng nghìn ô tô các loại, tổ chức thành nhiều sư đoàn, trung đoàn, binh trạm, trạm...xây dựng tuyến vận chuyển chiến lược mang tên Bác Hồ vĩ đại, nối liền các chiến trường, hình thành một mạng đường bộ, đường ống, đường sông tương đối hoàn chỉnh với tổng chiều dài gần 20.000 km.

Khe Hó là nơi góp phần và gắn liền với những chiến công của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chông quân xâm lược...

Võ Linh