(HNM) - Chị Ngọc có con là học sinh một trường tiểu học trong thành phố. Một hôm, vừa đi học về, chưa kịp cất cặp sách cháu đã ấm ức: - Mẹ ơi, hôm nay con bị thiểu số mẹ ạ. - Chuyện gì vậy con ?