Bắt đầu được biết đến sau khi nhận danh hiệu Hoa hậu Mỹ năm 1996, Ali Landy đã có những bước tiến vùn vụt trong sự nghiệp của mình.