Hòa trong dòng chảy văn hóa chung của đất nước nhưng lại mang đậm nét văn hóa riêng của dân tộc mình, đồng bào dân tộc Thái, huyện Mường Lát có nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa phong phú, trong đó khặp là một trong những loại hình sinh hoạt văn hóa lâu đời, truyền tụng trong nhân dân với ý nghĩa ngợi ca quê hương, đất nước; ca tụng công lao của tổ tiên, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư; khặp mừng đón năm mới, mùa mới, nhà mới, đám cưới; khặp bày tỏ tấm lòng; khặp thăm hỏi; khặp chúc mừng; khặp giao duyên... Chi tiết