Sáng 25/10, Đoàn khảo sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam do bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát hoạt động của ban tư vấn (BTV) và vai trò của thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

Khao sat hoat dong cua Mat tran cac cap tai huyen Duy Xuyen - Anh 1

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại buổi khảo sát.

Tại đây, ông Phạm Được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên báo cáo, toàn huyện có 43 BTV được thành lập ở 14 xã, thị trấn gồm BTV về kinh tế- xã hội, Tôn giáo, Dân chủ- Pháp luật.

Trong 43 BTV của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn có 201 thành viên tham gia.

Các thành viên tham gia BTV đã xây dựng kế hoạch gồm: Tổ chức tọa đàm, hội thảo thống nhất nội dụng, những vấn đề trọng tâm của từng công việc để thống nhất với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trước khi thực hiện.

Các thành viên tổ chức, cá nhân của MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình; triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chương trình và các hoạt động theo chuyên đề, thu thập, tập hợp và phản ánh kịp thời tình hình kinh tế, chính trị xã hội địa phương.

Khao sat hoat dong cua Mat tran cac cap tai huyen Duy Xuyen - Anh 2

Quang cảnh buổi khảo sát.

Qua đó, nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội an ninh- quốc phòng của địa phương.

Tuy nhiên, các BTV còn gặp một số hạn chế, do sự liên kết giữa các tổ chức thành viên có lúc chưa chặt chẽ, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh hiện có, hoạt động các thành viên cá nhân chưa được phát huy tốt. Có lúc chưa tập hợp và phản ánh kịp thời tình hình về lĩnh vực mình đại diện…

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá cao các mặt hoạt động của các BTV, ghi nhận những kết quả của BTV và trong công tác Mặt trận nói chung ở huyện Duy Xuyên.

Theo Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, MTTQ huyện cần tham khảo BTV các cấp để lắng nghe ý kiến, đề xuất của họ, lên kế hoạch và tổ chức hoạt động để công tác Mặt trận ngày càng hiệu quả hơn.

Tấn Thành - Chí Đại