(LĐO) - Giai đoạn 2 dự án xây dựng trạm bơm Yên Sở, được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ 32.333 triệu Yên Nhật (380 triệu USD), vừa được khánh thành vào ngày 25.9.

Trạm bơm Yên Sở, với công suất ban đầu là 45 m3/s, được xây dựng trong khuôn khổ dự án "Thoát nước cải thiện môi trường cho Thành phố Hà Nội - Giai đoạn 1". Từ khi đưa vào hoạt động năm 2005, trạm bơm đã góp phần cải thiện tình trạng ngập úng của thành phố, góp phần cải thiện môi trường nước. Nhằm tăng cường hơn nữa khả năng chống ngập úng cho thành phố trong mùa mưa, giai đoạn 2 của dự án này nâng công suất trạm bơm lên gấp đôi là 90 m3/s. Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ khoản vốn vay ưu đãi cho dự án giai đoạn 1 với khoản tín dụng là 18.710 triệu Yên Nhật (tương đương 220 triệu USD). Với giai đoạn 2 dự án, Nhật Bản hỗ trợ 32.333 triệu Yên Nhật (380 triệu USD) thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Huyền Lê