TT - Công ty TNHH Dyechem Alliance (Việt Nam) - Malaysia vừa khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất các loại hóa chất phục vụ ngành công nghiệp dệt và công nghiệp thuộc da tại Khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 10.000m2 với tổng vốn đầu tư 2,5 triệu USD, bao gồm thiết bị nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ. Dyechem Alliance (Việt Nam) là nhà đầu tư thứ 22 trên tổng số 44 nhà đầu tư tại Khu công nghiệp Long Hậu.