TT - UBND quận Tân Phú, TP.HCM vừa tổ chức lễ khánh thành cơ sở 2 Trường chuyên biệt Bình Minh tại lô 8B đường Điện Cao Thế, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú sau tám tháng thi công với nguồn tài trợ từ Quỹ Loreto (Úc).

Cơ sở 2 tiếp tục nhận học sinh 6-18 tuổi mắc hội chứng Down, bại não, tự kỷ..., trong đó nhấn mạnh công tác hướng nghiệp và dạy nghề phù hợp với học sinh chuyên biệt như làm thiệp, matxa, vi tính, may thêu...