Ngày 2-2, tại nhiều địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã trưng bày 4 phiên bản bản đồ tư liệu cổ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở biển Đông.

Các phiên bản của 4 bản đồ tư liệu cổ này do nhà Nguyễn (Việt Nam), nhà Thanh (Trung Quốc) và Pháp ấn hành trước đây, gồm: Đại Nam thống nhất toàn đồ do nhà Nguyễn lập năm 1834, thể hiện Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam; An Nam đại quốc họa đồ, tác giả Jean Louis Taberd (Pháp) vẽ năm 1838, thể hiện quần đảo Paracel Seu Cát vàng (Hoàng Sa) thuộc lãnh thổ Việt Nam...

TTXVN