Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải miền Trung, nơi mà các phong trào thiện nguyện được phát triển sâu rộng với những con người có tấm lòng “vàng” là các bậc tu sỹ, tăng ni Phật tử, những tín đồ tôn giáo, những người nông dân… Họ đã cùng nhau xây dựng quê hương đất nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, thông qua các tổ chức đoàn thể như: Chi hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân,…

Trẻ mồ côi được chăm sóc, dạy bảo ở một ngôi chùa Trong mấy năm qua, toàn tỉnh đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được hàng trăm tỷ đồng, xây dựng mới trên 3000 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 1000 căn nhà, ủng hộ hàng chục tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại trong cơn bão số 9 và số 11. 6 tháng đầu năm 2010, toàn tỉnh đã vận động được trên 10 tỷ đồng quỹ Vì người nghèo, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng chính sách pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong những năm qua, đồng bào Công giáo Khánh Hòa yên tâm thờ phụng Chúa, gắn bó với quê hương, tiếp tục thực hiện đường hướng “sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Theo tinh thần của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 đề ra và tái khẳng định năm 2001: “Năm Thánh là một thời điểm Chúa ban ân sủng, thuận lợi cho việc hòa giải với anh em đồng loại. Trong ý hướng đó chúng ta nên nhìn nhận những sai lỗi của chúng ta đã phạm trong quá khứ và hiện tại, đối với anh em đồng đạo, đồng bào, xin mọi người tha thứ. Đồng thời chúng ta nên quyết tâm đào sâu và xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng, bằng con đường đối thoại chính thức, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác lành mạnh với nhau”. Sự quan tâm của Đảng, các cấp chính quyền và Mặt trận đã tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hăng hái thi đua hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đến nay, 100% xứ đạo, họ đạo đạt tiêu chuẩn làng văn hóa, khu phố văn hóa, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương pháp luật. Bà con giáo dân luôn cùng với các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương. Dòng tu Kiết tâm đức Mẹ ở thành phố Nha Trang đã sửa chữa, xây mới trên 200 căn nhà dột nát, xây nhà tình thương, quỹ mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, quỹ tình nghĩa, quỹ nhân đạo, tủ thuốc người nghèo... với tổng số tiền 3 tỷ đồng. Dòng nữ tu Kiết tâm đức Mẹ đã đầu tư trên 3 tỷ đồng xây 2 cơ sở nhà nuôi dạy trẻ với 200 trẻ khuyết tật. Dòng Thánh Quy Nhơn đã chăm sóc cho bà con bị bệnh phong, xóa mù cho gần 100 em và giúp tiền mua sách vở với số tiền trên 1 tỷ đồng. Thầy Huỳnh Thông giúp người nghèo trên 500 triệu đồng để họ chăn nuôi bò, đào giếng nước, xây lớp tình thương. Linh mục, lương y Ngô Hành đã xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và điều trị miễn phí cho 34.849 người với tổng số trên 1 tỷ đồng. Chỉ tính riêng mấy năm trở lại đây, đồng bào công giáo thành phố Nha Trang đã ủng hộ cho công tác từ thiện xã hội với số tiền trên 30 tỷ đồng, trong đó xây mới được trên 300 căn nhà Đại đoàn kết trị giá gần 2 tỷ đồng. Không chỉ có bà con giáo dân làm tốt công tác từ thiện mà các Phật tử ở Khánh Hòa cũng luôn phát tâm thiện nguyện. Họ thương yêu đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ người nghèo qua cơn hoạn nạn. Đặc biệt, những ngôi chùa thường là nơi trú ngụ của những mảnh đời cơ nhỡ. Nhiều trẻ em mồ côi đã được các nhà sư nhận về chăm nuôi dạy dỗ. Hiện nay trên toàn tỉnh Khánh Hòa có hàng chục ngôi chùa nhận và chăm sóc cho trên 400 trẻ mồ côi. Bằng tình thương và trách nhiệm, họ đã giúp đỡ nuôi dạy hàng ngàn cháu khôn lớn, trở thành người có ích cho xã hội. Nhiều em từng sống dưới mái nhà tình thương nay đã trưởng thành, là những lãnh đạo có uy tín ở trong các đơn vị doanh nghiệp. Đây chính là thành quả quan trọng thể hiện sức mạnh đại đoàn kết ở Khánh Hòa, khi tất cả mọi người cùng phát tâm làm từ thiện. Hải Lộng