TP - Rong mơ do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) nhân giống đang được trồng thử nghiệm, phát triển tốt tại đảo Yến, vịnh Nha Trang.

Các bãi rong mơ mọc tự nhiên tại vùng biển Nam Trung Bộ là nơi cư ngụ, sinh sản của nhiều loài thủy sản. Trước kia, rong mơ chỉ được dùng để chế biến axit anginic, keo anginat…, nhưng gần đây bị khai thác nhiều để chế biến nước yến. Các bãi rong mơ không kịp phục hồi, gây nguy cơ suy thoái hệ sinh thái biển.

Đề tài khoa học Nghiên cứu nhân giống rong mơ của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang được triển khai từ năm 2010, dùng phương pháp phóng bào tử rong mơ bám vào giá bám nhân tạo, sau đó chăm sóc để bào tử phát triển thành cây.

Nguyễn Đình Quân