Trận mưa lớn sáng 18/11 tại Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã cuốn trôi hơn 650m nền đường sắt đoạn từ Km 1264+400 đến 1265+050 nằm giữa 2 ga Giã và Hòa Bình thuộc địa phận huyện Ninh Hòa.