GD&TĐ - Trong văn bản của Sở GD&ĐT Khánh Hòa gửi các đơn vị về nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số đã có những lưu ý rất cụ thể đối với giáo viên.

Khanh Hoa luu y giao vien trong day hoc cho hoc sinh DTTS - Anh 1

Trong đó nhấn mạnh các thầy cô cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm lớp. Nắm rõ trình độ học sinh đang dạy nhất là học sinh DTTS, thực hiện điều chỉnh nội dung giảng dạy cho phù hợp với đối tượng học sinh.

Giảng dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đặc trưng môn học, không vì đối tượng học sinh tiếp thu tốt trong lớp mà bỏ qua một số bước trong quy trình dạy học. Yêu cầu giáo viên chú trọng và tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học (vật thật, tranh, ảnh trực quan...), tuyệt đối không dạy chay, hình thức. Hướng dẫn cụ thể, cầm tay chỉ việc cho đối tượng học sinh DTTS gặp khó khăn trong học tập, tránh tình trạng “bỏ rơi” học sinh.

Duy trì liên tục thực hiện tổ chức dạy học Tiếng Việt theo hướng tăng thời lượng (350 lên 500 tiết). Tăng thời lượng môn tiếng Việt tập trung ở các tiết Tập đọc, Chính tả, Kể chuyện và Luyện viết, trong buổi học thứ hai.

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, nhận xét phải đi đối với biện pháp để hỗ trợ học sinh. Báo cáo những trường hợp học sinh DTTS chưa hoàn thành hoặc chưa đạt chuấn kiến thức, kĩ năng cho tổ, khối chuyên môn, hội đồng giáo dục nhà trường để có kế hoạch và biện pháp hỗ trợ học sinh kịp thời.