UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định đóng cửa cảng cá Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường (TP Nha Trang) từ ngày 1/1/2017...

Khanh Hoa: Dong cang ca Vinh Truong - Anh 1

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định đóng cửa cảng cá Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường (TP Nha Trang) từ ngày 1/1/2017 theo đề nghị đơn vị quản lý thuộc Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa và Sở NN-PTNT.

Nguyên nhân đóng cảng cá Vĩnh Trường bởi hiện cảng xuống cấp, ô nhiễm, không đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định. Toàn bộ hoạt động của cảng cá Vĩnh Trường sẽ chuyển sang cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng (TP Nha Trang) kể từ ngày đóng cảng cá. Được biết, cảng cá Vĩnh Trường thuộc cảng cá loại II.