(VOV) -Cầu cá Vĩnh Lương đã xuống cấp nhiều hạng mục, gây hư hỏng tàu, khó khăn trong bốc dỡ hàng hóa.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định đầu tư 26 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới để nâng cấp, mở rộng cảng cá Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Như Đài TNVN từng phản ánh, cảng cá Vĩnh Lương, ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang xuống cấp nhiều hạng mục, gây hư hỏng tàu, thuyền ra vào và khó khăn trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, ngư cụ. Cầu cảng ngắn và hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của ngư dân, đặc biệt vào cao điểm mùa biển.

Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở NN&PTNT khẩn trương thực hiện dự án, nâng cấp hệ thống cầu cảng, hoàn thiện hạ tầng phụ trợ ngay trong năm 2013./.