Kết nạp thêm hơn 1,62 vạn đoàn viên (ĐV), dạy nghề và giới thiệu việc làm gần 17.600 LĐ, đóng góp cho các hoạt động xã hội hơn 9,6 tỉ đồng..., đó là những đóng góp nổi bật của LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ 2003-2008 được khẳng định tại ĐHCĐ tỉnh lần thứ VIII, khai mạc ngày 23.6 với 190 đại biểu - đại diện cho 51.138 CNVC-LĐ, tham gia.