Ngày 21-10, hội thảo khoa học “Đàn bầu và vai trò của nó trong nền văn hóa Việt Nam” được tổ chức tại Viện Âm nhạc Hà Nội với sự tham gia của đông đảo các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, giảng viên trên cả nước.

Đây được coi là một trong những hoạt động cấp thiết khi cây đàn bầu được nhiều nhà nghiên cứu, nghệ sĩ cảnh báo đang bị quốc gia khác lăm le giành “bản quyền” .

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ, giảng viên đàn bầu cùng phân tích, tổng kết, đánh giá lại toàn bộ những vấn đề về đàn bầu và vai trò của nó trong văn hóa Việt Nam.

Khang dinh 'chu quyen' cay dan bau Viet Nam - Anh 1

NSND Nguyễn Tiến giới thiệu về cây đàn bầu Việt Nam.

Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cũng chia sẻ, trong nhiều năm qua, chúng ta đã có nhiều bài viết, luận văn, luận án, công trình nghiên cứu, đề tài cải tiến nhạc cụ về đàn bầu, nhưng để cho cây đàn bầu được lưu truyền, phát triển lâu dài, bền vững thì còn khá nhiều việc phải làm ngay.

Ngoài việc tổng kết, đánh giá lại một cách khoa học toàn bộ các vấn đề về lịch sử, ý nghĩa xã hội, giá trị văn hóa, chức năng nghệ thuật, kỹ thuật trình diễn, việc làm cấp thiết trước mắt còn là quy chuẩn hóa, đưa ra tiêu chuẩn đo lường quốc gia cho đàn bầu.

Tránh tình trạng tùy tiện, không thống nhất trong chế tác, sử dụng đàn bầu, nhất là trong khuynh hướng chúng ta cần phải hội nhập khu vực và quốc tế để phát triển hiện nay.

Ngọc Nguyễn