Công ty cổ phần đầu tư Khang Điền vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016 với lợi nhuận sau thuế đạt 56,2 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm 2015.

Khang Dien lai hon 56 ty dong trong quy 3, giam 20% so voi cung ky - Anh 1

Trong quý 3, công ty đạt 410 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu tăng nhưng các khoản chi phí cũng tăng tương ứng, trong đó chi phí tài chính là 23 tỷ đồng, chi phí bán hàng 41 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 27 tỷ, lần lượt gấp 6 lần, gấp 31 lần và gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2015.

Kết thúc quý 3, Khang Điền ghi nhận lãi hợp nhất 56 tỷ đồng, trong đó phần lãi của công ty mẹ là 70 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Khang Điền đạt 1.662 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2 lần so với 9 tháng đầu năm 2015. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ghi nhận hơn 270 tỷ đồng, tăng 58% so cùng kỳ và thực hiên 68% chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2016.

Tính đến 30/09 hàng tồn kho của Khang Điền đang ở mức 5.868 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm, chủ yếu nằm ở hạng mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án đang triển khai để phát triển các khu dân cư.

Trong đó, các dự án đang triển khai của BCCI là 2.389 tỷ đồng, dự án Không Gian Xanh Phú Hữu (Lucasta) 681 tỷ đồng, dự án song lập Phú Hữu (Melosa) 677 tỷ đồng, Quốc Tế Phú Hữu (The Venica) 224 tỷ đồng,…

Diệu Trang