UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện kết luận của Bí thư Thành ủy Hà Nội về các nhiệm vụ liên quan đến Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất.

Theo đó, UBND thành phố giao Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố chủ trì thực hiện các nội dung chỉ đạo của thành phố, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng theo quy hoạch toàn bộ Khu công nghệ cao Hòa Lạc trong năm 2018. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc phối hợp với UBND huyện Thạch Thất, Quốc Oai bố trí kinh phí, nhân lực thực hiện giải phóng mặt bằng. UBND huyện Thạch Thất, Quốc Oai có nhiệm vụ thu hồi đất, bàn giao cho Ban Quản lý, kịp thời báo cáo vướng mắc liên quan trong thực hiện chính sách tái định cư, giao đất dịch vụ, thu hồi đất... Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đề xuất điều chỉnh quy hoạch đất khu dân cư Vân Lôi, xã Yên Bình ra khỏi vùng dự án; hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Khu công nghệ cao Hòa Lạc, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Khánh Khoa