Thông báo số 321/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ghi rõ: Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc về tình hình hoạt động thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT).

Khan truong thuc hien chuong trinh Phat trien tai san tri tue 2016-2020 - Anh 1

Nón Huế được chỉ dẫn địa lý

Thông báo yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chỉ đạo Cục SHTT khẩn trương tổ chức thực hiện chương trình Phát triển tài sản trí tuệ 2016-2020, đưa quyền SHTT của doanh nghiệp, tổ chức thành tài sản trí tuệ; sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật về SHTT phù hợp với thông lệ quốc tế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các quy định liên quan đến trình tự, thủ tục, điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và dịch vụ sở hữu công nghiệp, từng bước rút ngắn thời hạn xử lý đơn, khắc phục tình trạng tồn đọng đơn.

P. Nguyên