(Chinhphu.vn) – Các địa phương đang tích cực triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND khi chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến ngày bỏ phiếu.

Ngày 24/3, Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tỉnh Bắc Giang đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các bước chuẩn bị công tác bầu cử trên địa bàn. UBBC tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức bầu cử trong tỉnh tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương lần thứ 2, lần thứ 3 cũng như các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi làm việc đối với những người ứng cử; tổ chức cho những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử đảm bảo đúng luật, phát huy trí tuệ và dân chủ. Chiều 24/3, ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc sở Nội vụ, Thư ký UBBC đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng đã bàn giao 96 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP khóa VIII cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã kiểm tra, ký nhận 96 hồ sơ ứng cử hợp lệ. Trong số này có 94 người được các tổ chức, cơ quan, đơn vị của thanh phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; có 2 hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Trong 96 người ứng cử đợt này có 22 người dưới 40 tuổi, trình độ dưới Đại học là 7 người chiếm tỷ lệ 7,3%, trình độ từ Đại học trở lên có 89 người chiếm tỷ lệ 92,1% và có 29 người là nữ, chiếm tỷ lệ 30%. Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Theo đó có 7 cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu 10 người ra ứng cử, chưa kể 3 đại biểu Trung ương giới thiệu. 100% đại biểu nhất trí thống nhất danh sách và số lượng người ứng cử do các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu. Hội nghị cũng đã thống nhất thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII, từ ngày 24/3 đến ngày 31/3. Ngày 24/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai để lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016. Hội nghị đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 104 người, trong đó có 102 người được 89/92 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu với tỉ lệ tín nhiệm đạt 100% và 2 người tự ứng. Ngày 24/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có 50 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ đã giới thiệu được 100 người theo cơ cấu, thành phần, đang công tác và cư trú tại địa phương ra ứng cử đại biểu HĐND. Ngoài ra có 1 trường hợp tự ứng cử. Việc lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử được thực hiện dân chủ, đúng luật; đa số các ứng cử viên đều được 100% số cử tri tham dự tán thành. Đức Phong – Hồng Hạnh