Ngày 7/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Bộ trưởng APEC về Phát triển nguồn nhân lực lần thứ sáu do Việt Nam đăng cai, dự kiến tổ chức vào tháng 9/2014.

Một giờ thực hành của sinh viên khoa Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tham dự hội nghị có khoảng 100 đại biểu là đại diện các quan chức cấp cao phụ trách công tác phát triển nguồn nhân lực của 21 nền kinh tế thành viên APEC; đại diện Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC); các chuyên gia cao cấp của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF); đại diện lãnh đạo các vụ, cục liên quan thuộc bộ; các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các tổ chức trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa cho biết chủ đề chính của Hội nghị APEC về phát triển nguồn nhân lực lần thứ sáu đã được thông qua tại Hội nghị Các quan chức cấp cao APEC về phát triển nguồn nhân lực tại Ninh Ba (Trung Quốc) là “Tăng cường kết nối con người với con người và chất lượng việc làm thông qua phát triển nguồn nhân lực."

Ngoài ra, ba tiểu chủ đề có liên quan là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các yêu cầu của chuỗi cung ứng; tạo thuận lợi cho dịch chuyển lao động và phát triển kỹ năng; hỗ trợ tăng trưởng toàn diện và phát triển bền vững, giải quyết các khía cạnh xã hội của toàn cầu hóa.

Với tám phiên họp chính, hội nghị chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Bộ trưởng APEC đã điểm lại những việc đã làm được trong giai đoạn vừa qua kể từ sau Hội nghị Bộ trưởng APEC về Phát triển nguồn nhân lực lần thứ năm; thảo luận các báo cáo kỹ thuật về chủ đề chính và ba tiểu chủ đề của Hội nghị Bộ trưởng lần sáu; trao đổi, xây dựng các Dự thảo ban đầu của Tuyên bố chung của các Bộ trưởng, Kế hoạch hành động cho bốn năm tới, đề xuất các dự án xin tài trợ để hỗ trợ thúc đẩy triển khai các sáng kiến của Hội nghị Bộ trưởng lần thứ sáu.

Sau Hội nghị này, tất cả các báo cáo kỹ thuật và các văn kiện dự thảo sẽ được bổ sung, cập nhật và gửi lại cho các thành viên APEC góp ý hoàn thiện trước khi trình Hội nghị Các quan chức cấp cao APEC xem xét, phê duyệt./.