- Một trang trại gió lớn nhất thế giới và là trang trại gió do nước ngoài đầu tư xây dựng thứ 5 ở Anh đã được đưa vào hoạt động bắt đầu từ hôm 24/9 với hơn 100 tuốc bin gió cung cấp điện sinh hoạt cho 200.000 hộ gia đình mỗi năm.

Nguyễn Hường - Anh Chi (Theo CNN)