Một kỹ sư đã thử nghiệm chiếc gương thông minh có chức năng như màn hình cảm ứng, mang giao diện iOS và chạy được nhiều ứng dụng.

Video: Chiếc gương thông minh có chức năng như iPhone: