Một người đàn ông Trung Quốc đã tự mình tạo ra chiếc giường có khả năng chữa sỏi thận với giá trị chỉ khoảng 3,3 triệu đồng.

Video: Nông dân Trung Quốc chế giường có khả năng chữa sỏi thận: