Sau thời gian nâng cấp Trang thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận, ngày 22/1/2010, UBND tỉnh Ninh Thuận đã khai trương Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận.

Trang thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận được công bố trên Internet ngày 25/3/2005 đã hoạt động ổn định, hàng ngày thông tin về các hoạt động của UBND Tỉnh. Đặc biệt, từ năm 2008, Trang thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận đã có bước tiến đáng kể về nội dung cung cấp thông tin và hình thức, đã được Bộ TTTT công bố xếp hạng thứ 6 trên toàn quốc. Năm 2009, đã có 703.500 lượt truy cập, đã đăng được 396 tin, 525 văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh, đưa 1.039 thủ tục hành chính công mức độ 2 lên mạng. Trong thời gian tồn tại của mình, trang thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận đã đưa kịp thời các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Tỉnh đến với các cấp quản lý và đông đảo nhân dân, góp phần tạo phương tiện làm việc mới của UBND Tỉnh và các ngành, là cầu nối giữa nhân dân/doanh nghiệp với chính quyền theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, kêu gọi đầu tư, tham gia hội nhập, từ năm 2008, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có chủ trương nâng cấp Trang thông tin điện tử thành Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận theo hướng chuyển công nghệ web sang công nghệ SharePoint để thực hiện đồng bộ hóa việc kết nối, tích hợp thông tin tạo thành mạng thông tin hành chính điện tử trên Internet, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, tạo tiền đề cho phát triển các web-part của các ngành, địa phương, doanh nghiệp tích hợp vào cổng và phục vụ theo nhu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh và quy định của Bộ TTTT. Quá trình triển khai xây dựng chủ đầu tư đều tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước, đã nhiều lần họp lấy ý kiến của lãnh đạo các ngành, các chuyên gia để hoàn chỉnh cả nội dung, cấu trúc và hình thức. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Chí Dũng đã kích chuột khai trương Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận. DNH